84.4Укрб         Матіос, М. Армагедон уже відбувся: Повість / М.Матіос. -Львів:

МЗЗ                  Піраміда, 20ІІ. -109 с

34.4Укрб          Матіос, М. Вирвані сторінки з автобіографії: Повість / М.Матіос. -

МЗЗ                  2-ге вид. - Львів: Піраміда, 2011. - 364 с

84.4Укрб          Матіос, М. Жіночий аркан у саду нетерпіння: Поезії / М.Матіос. -

МЗЗ                  2-ге вид. - Львів: Піраміда, 2011. - 307 с

84.4Укрб          Матіос, М. Кулінарні фіглі / М.Матіос. -Львів: Піраміда, 2011. -

МЗЗ                  206 с

84.4Укр6          Матіос, М. Чотири пори життя / М.Матіос. - 2-ге. -Львів:

МЗЗ                  Піраміда,2011. - 263 с

84.4Укр6          Мушкетик, Ю. Гетьманський скарб: Роман / Ю.Мушкетик. -

М93                   Харьків: Фоліо, 2012. - 415 с

84.4Укр1          Нечуй - Левицький, І. Вибрані твори / І.Нечуй- Левицький. - К.:

Н59                   Книга, 2012.-315 с

84.4Укр6          Лузіна, Л. Київські відьми. Меч і Хрест / Л.Лузіна. - Харків: Фоліо,

Л86                    2012.-431 с

84.4Укр6          Памчук, О. Мене називають Червоний: Роман / Памчук. -X.:

П15                   Фоліо, 2012. - 638 с

84.3Вірм          Севак, П. Немовиснуча дзвінниця: Поеми та вірші / П. Севак. -

С28                    Львів: Каменяр, 2008. - 423 с

84.4Укрб           Сняданко,Н.В. Амаркод: Романи, есей / Н.В.Сняданко. - К.:

С53                    Будинок письменників, 2012. - 890 с

84.4Укр6           Сорока,Ю. Іван Богун: Роман у 2- х т.Т.1 / Ю.Сорока. - К.: Будинок

С65                     Письменників України, 2012. - 316 с

84.4Укр6        Сорока,Ю. Іван Богун: Роман у 2- х т.Т.2 / Ю.Сорока. - К.: Будинок
С
65                     Письменників України, 2012. - 539 с

84.3Спо             Франзен,Д. Свобода: Роман / Д.Франзен. - Харків: Фоліо,2012.

Ф83                    447 с