Список нової літератури, яку отримала ЦРБ в І кварталі 2013 року Історія,Історичні науки
   


63.5 (4Укр) А86

63.3(0) Е61

63.3(4Укр)6 К96

63.3(4Укр)6 Н28

63.3(4Укр) Н35

63.3(о) П32

63.3(4Укр)6 С60

63.3(4Укр) Х82

63.3(4Укр)

Артюх, Л.Ф.Звичаї українців у народному календарі/ Л.Ф.Артюх. -К.: Балтія - друк, 2012. - 223 с.

Енглунд ,П, Полтава: розповідь про загибель однієї армії/ П. Енглунд. -Харків: Фоліо: Стокгольм: Шведський інститут, 2012. -347 с

Кушенець, В. Через терни -до України/ В.Кушинець, В.Василаш -Ко. - 2- ге вид., перероб. - К.: Знання України, 2012. -151 с

Нариси історії української революції 1917 - 1921 років. У 2 - х кн. кн.2/ Ред.кол.: В.А.Смолій, Г.В.Боряк, В.Ф.Верстюк та ін. - К.: Наукова думка, 2012. - 462 с

Національний музей історії України: у 2-х т. Т.2: Альбом/ Авт.ст. Н.Г.Ковтанюк, О.В.Іванова, З.О.Зразюк та ін.; фотозйомка Д.В.Клочка.- К.: Мистецтво, 2012. - 335 с

Підлуцький, О. 25 портретів на тлі епохи/ О.Підлуцький.- Харків: Фоліо, 2012.-475 с

Солдатенко, В. У вирі революцій і громадянської війни ( актуальні аспекти вивчення 1917 - 1920 років в Україні / В. Солдатенко. - К.: Парламентське видавництво, 2012. - 270 с

Хорошевський, А.Ю. Проект «Україна»: Галерея національних героїв / А.Ю.Хорошевський. - Харків: ТОВ « Бібколектор», 2012. -410 с.

Швець, СА. Переяславська Рада / С.А.Швець. - Харьків: ПЕТ ,2012. 120c.