"Славетна історія козацької держави"

1.                Сушинський Б. Всесвітня козацька енциклопедія ХV – початку ХХІ століть / Богдан Сушинський; худ. оформл. О. П. Чередниченко. – Одеса: Видавничий Дім «ЯВФ», 2007. – 570 с.

 

 

Описание: http://cbsmkam-pod.ucoz.ua/_si/0/s52356692.jpg

«Всесвітня козацька енциклопедія» – це видання, в якому зібрано основні відомості про всесвітній козацький рух, а також про митців, у творчості яких знайшли своє відображення подвиги козацьких звитяжців. Значну частину цього енциклопедичного видання становлять відомості про події та діячів новітнього Козацького Відродження, що започатковувалося після розпаду Радянського Союзу в Україні, Росії та в інших незалежних державах, і які – як і чимало відомостей з давньої козацької історії – вводяться в пострадянський енциклопедично-довідковий обіг  уперше.

Автор «Всесвітньої козацької енциклопедії» – Богдан Сушинський, відомий письменник та історик, академік, перу якого належать фундаментальні монографії: двотомне видання «Козацькі вожді України. Історія України в образах вождів та полководців ХV–ХІХ ст.»,  «Козацька Україна: «Хмельниччина», «Князі та полководці стародавньої України», «Історія Чорноморського козацтва ХVІІІ–ХХ століть», «Всесвітня історія лицарства», «Історія українського лицарства»; популярні романи з історії козацтва «На вістрі меча», «Французький похід», «Вогнища Фламандії», «Шлях воїна», історичні есе «Гетьман Мазепа: повернення до Батурина», «Гетьман Виговський: погляд із ХХІ століття та ін.; він здійснив прозову літературну інтерпретацію і дав своє тлумачення Велесової книги – «Велесова книга предків»; автор численних історичних розвідок, опублікованих в періодиці.

Розрахована на широке коло читачів, «Всесвітня козацька енциклопедія ХV – початку ХХІ століть», безсумнівно, з цікавістю буде сприйнята науковцями, студентами і викладачами вузів, військовослужбовцями та сучасним козацьким лицарством, одне слово, всіма, хто небайдужий до історії України, історії її невмирущого козацтва, всього всесвітнього козацького руху. 

        2. Апанович О. Козацька енциклопедія для юнацтва : книга статей про історичне буття укр. козацтва / Олена Апанович ; упоряд. О. Яремійчук ; наук. ред., авт. післямови Ю. Мицик. – К.: Веселка, 2009. – 719 с.: іл.

 

Описание: http://cbsmkam-pod.ucoz.ua/_si/0/s24914046.jpg

Книга видатного історика і письменниці Олени Апанович (1919-2000) адресована найширшим читацьким колам, та насамперед допитливому юнацтву. Хоча статті в книжці розміщені за алфавітом, вона не є класичною академічною енциклопедією, оскільки не обтяжена довідковим апаратом. Залучення широкого спектра наукових джерел, всебічність охоплення історичної інформації поєднані з популярністю, художністю викладу, що значно полегшує сприйняття історичного матеріалу. Саме тому книга виконуватиме не тільки довідкову, енциклопедичну функцію, слугуватиме навчальним посібником для школярів і студентів, а й стане захоплюючим читанням для всіх небайдужих до історії, сприятиме вихованню національної свідомості, утвердженню в суспільстві української національної ідеї.

         3.                Історія українського козацтва: нариси: у 2 т. / редкол.: В. А. Смолій, О. А. Бачинська, О. І. Гуржій [та ін.]. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2006. – Т. 1. – 800 с: іл.

 

Описание: http://cbsmkam-pod.ucoz.ua/_si/0/s58762136.jpg

З висоти XXI ст. сучасні українські історики спробували ще раз перегорнути сторінки героїчної і трагічної козацької минувшини, знайти свої відповіді на, здавалося б, уже добре досліджені, але водночас повністю не опановані питання: хто вони – козаки; яку роль відіграли в історії не лише України, а й ранньомодерної Європи? Саме на такі питання Ви можете знайти відповіді.

Через сто років після появи ґрунтовних праць з історії української козаччини Михайла Грушевського та Дмитра Яворницького сучасні українські історики на основі новознайдених документів і матеріалів та досягнень новітньої історичної науки створили узагальнений образ українського козацтва. До першого тому увійшли нариси, які охоплюють еволюцію козацтва, його цивілізаційну типологію, систему ціннісних орієнтацій та становлення політичної культури. Окрім того, розглянуто питання соціальної, військової, політичної та державотворчої діяльності українського козацтва від найдавніших часів до кінця XVIII століття. Видання розраховано на науковців, студентів і викладачів вузів, широкий читацький загал.

         4.                Історія українського козацтва: нариси: У 2 т. / редкол.: В. А. Смолій, О. А. Бачинська, О. І. Гуржій [та ін.]. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – Т. 2. – 724 с: іл.

 

Описание: http://cbsmkam-pod.ucoz.ua/_si/0/s55378111.jpg

Через сто років після появи ґрунтовних праць з історії української козаччини Михайла Грушевського та Дмитра Яворницького сучасні українські історики на основі новознайдених документів і матеріалів та досягнень новітньої історичної науки створили узагальнений образ українського козацтва. У другому томі розглянуто етнонаціональні аспекти феномена українського козацтва, козацьке право і судочинство, його православні та геральдичні традиції, специфіку козацького історіописання, сприйняття українського козацтва у західноєвропейському світі. Спеціальні нариси присвячено еволюції козацького стану після ліквідації козацької держави та поглинення України іноетнічними імперськими структурами, відродженню козацтва в сучасній Українській державі. Видання розраховано на науковців, студентів і викладачів вузів, широкий читацький загал.

5.                Каляндрук Т. Таємниці бойових мистецтв України. – Л.: Піраміда, 2007. – 304 с.: іл.

 

Описание: http://cbsmkam-pod.ucoz.ua/_si/0/s45837542.jpg

Книга присвячена бойовим мистецтвам українців і є першим комплексним дослідженням цієї теми з точки зору сучасного дослідника. Автор досліджує бойові мистецтва богатирів, пластунів, козаків та інших воїнів. Зі сторінок книги оживає самобутня бойова культура наших предків, яка тисячі років допомагала їм захищати рідну землю від ворогів. У виданні представлено понад чотириста зображень з рідкісних джерел, більшість з яких до останнього часу були малодослідженими. Книга буде цікавою для істориків, культурологів, захисників вітчизни та усіх, хто небайдужий до бойових мистецтв українців. Книга видана гопаківцем, головою Наукової Ради Центральної Школи Бойового Гопака.

 6.                Каляндрук Т. Загадки козацьких характерників: монографія / Тарас Каляндрук. – Л.: Піраміда", 2007. – 288 с.: іл.

 

Описание: http://cbsmkam-pod.ucoz.ua/_si/0/s08027821.jpg

Це друга книга серії історичних розвідок Т. Каляндрука про славні бойові подвиги українських «лицарів духу», що були розпочаті у "Таємницях бойових мистецтв України". У книзі висвітлено малодосліджені сторінки української історії, міфології, культури, які по-новому розкривають сутність бойового духу та військового мистецтва українського народу через прадавні традиції військової бойової підготовки та вірування наших предків. Книга також містить унікальний ілюстративний матеріал, зібраний з найрізноманітніших давніх та сучасних джерел: ілюстрації до давніх видань, фрагменти фресок, графіті та рельєфних зображень, малюнки, світлини тощо. Книга буде цікавою для дослідників історії, культури, військової підготовки, а також для усіх, хто небайдужий до минулого та сучасного рідного краю.

 7.                Яворницький Д. І. Вольності запорозьких козаків / Д. І. Яворницький ; пер. з рос. Т. С. Завгородньої; передм. В. С. Мороза; худ. оформл. А. П. Дерев’янка. – Дніпропетровськ : Січ, 2002. – 359 с.

 

Описание: http://cbsmkam-pod.ucoz.ua/_si/0/s69537553.jpg

Історико-топографічний нарис вольностей запорозьких козаків помітний з-поміж численних праць всесвітньо відомого історика, археолога, краєзнавця та письменника академіка Дмитра Івановича Яворницького (1855 – 1940). Особливо цікавий він для мешканців Придніпров’я – чи не кожен знайде тут згадку про дорогі серцю місця.

Книга, яка не перевидавалася понад сто років, і яка вперше виходить українською мовою, настільки докладна, скрупульозна і захоплива змістом, що лишається тільки подивуватися титанічній праці вченого.

До видання також ввійшли справи, знайдені автором в сімейних архівах дворян Катеринославщини, подані в оригіналі.

 8.                         Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків: у 3 т. / Д. І. Яворницький; редкол. П. С. Сохань, В. А. Смолій, В. Г. Сарбей [та ін.]. – К.: Наукова думка, 1990. – Т. 1. – 592 с. – (Пам’ятки історичної думки України).

 

Описание: http://cbsmkam-pod.ucoz.ua/_si/0/s07294605.jpg

Трьотомна «Історія запорозьких козаків» видатного українського історика, етнографа і фольклориста, археолога, письменника, лексикографа, академіка АН УРСР Д. І. Яворницького (1855–1940), надрукована в 1892–1897 рр., є однією з найцінніших пам’яток вітчизняної дореволюційної історіографії, важливим джерелом для вивчення історії українського козацтва.

В першому томі висвітлюються питання соціально-економічної історії, суспільного устрою, життя та побуту запорозького козацтва, описані територія та кордони, природні умови Запорозької Січі.

Книга розрахована для істориків, етнографів, викладачів та студентів, широкого кола читачів.

 

  9.                Яворницький Д. І. Історія запорозьких козаків: у 3 т. / Д. І. Яворницький; редкол. П. С. Сохань, В. А. Смолій, В. Г. Сарбей [та ін.]. – К.: Наукова думка, 1990. – Т. 2. – 560 с. – (Пам’ятки історичної думки України).

 

Описание: http://cbsmkam-pod.ucoz.ua/_si/0/s94124330.jpg

У томі висвітлюється історія запорозького козацтва від його виникнення в кінці ХV ст. до 1686 р. Описуються походження козаків, їхня боротьба проти грабіжницьких навал на Україну орд кримських та турецьких феодалів. Значну увагу приділено дослідженню участі запорожців в народних повстаннях проти шляхетської Польщі, визвольній війні під проводом Богдана Хмельницького 1648–1654 рр.

Книга призначена для науковців, викладачів та студентів вузів, вчителів та учнів середніх шкіл, краєзнавців, широкого кола читачів.

10.                Яворницький Д. І. До історії степової України / Д. І. Яворницький. – Дніпропетровськ: Січ, 2004. – 443 с.

 

Описание: http://cbsmkam-pod.ucoz.ua/_si/0/s41002040.jpg

До книги увійшли унікальні документи минулого, які опрацював видатний вчений Д. І. Яворницький. Цей яскравий, різноманітний матеріал дає змогу глибше зрозуміти політичні та економічні стосунки, що склалися між різними верствами населення.

Видання розраховано на вчених, дослідників, всіх, хто цікавиться історією нашого краю.

 11.                Новицький Я. П. Народна пам’ять про козацтво / Я. П. Новицький, А. Л. Сокульський, В. І. Шевченко. – Запоріжжя: «Интербук», Запорізький центр, 1991. – 160 с.

 

Описание: http://cbsmkam-pod.ucoz.ua/_si/0/s67768680.jpg

Вперше в Запоріжжі видається книга, присвячена 500-річчю Запорозького козацтва, тим етнографічним зв’язкам, які корінням своїм сягають глибин нашої історії і людської пам’яті. Вона цікава тим, що доносить до нас, нащадків запорожців, людей ХХ століття, пам’ять народну про лицарів України – запорозьких козаків, їх життя, будні та численні легенди

12.                Шевчук В. Козацька держава: етюди до історії українського державотворення / Валерій Шевчук. – К.: Абрис, 1995. – 392 с.: іл.

 

Описание: http://cbsmkam-pod.ucoz.ua/_si/0/s90884967.jpg

Книга відомого сучасного українського письменника та історика розповідає про становлення, розвиток та загибель Козацької української держави, створеної гетьманом Богданом Хмельницьким, яка проіснувала на нашій землі більше століття. Автор використовує великий літературний і документальний матеріал, досліджує процес становлення української самосвідомості.

Книга стане в пригоді не лише історикам, студентам, викладачам, а й усім тим, кого цікавить складна, бурхлива й до решти нами ще не пізнана українська минувшина.

13.                Шевчук В. О. Козацька держава як ідея в системі суспільно-політичного мислення ХVІ– ХVІІІ ст.: у 2 кн. – Кн. 1. – К.: Грамота, 2007. – 720 с., іл.

 

Описание: http://cbsmkam-pod.ucoz.ua/_si/0/s39216937.jpg

Книга сучасного українського історика та письменника – це виклад історії однієї з найвизначніших ідей українського державотворення, де автор прагне не лише дослідити ті чи інші явища, а передусім їх осмислити. Вона містить величезний масив інформації про становлення, розвиток і руйнацію Козацької держави. Значну увагу приділено міжконфесійному становленню та стосункам українців, широко висвітлено діяльність політичних і військових діячів доби Козацької держави та пізніших часів.

Видання має значну кількість ілюстрацій. Окремим розділом у книзі подано документи до теми.

Для науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів та всіх, кому небайдужа українська історія ХVІ–ХVІІІ ст.